Основни комуникативни нарушения


Видео презентация

Start video

Вашите въпроси

* Име:
* E-mail:
* Тема:
* Съобщение:


Логопедичната терапия е индивидуална и групова, в зависимост от вида на комуникативното нарушение. Съобразена е с възрастовите и индивидуални особености на всеки пациент. Продължителността й е различна при всеки пациент и се обуславя от естеството на комуникативното нарушение, от индивидуалните характеристики на детето и ученика, от съдействието на родителите при изпълнение на домашните упражнения.

В процеса на логопедичната терапия се използват различни съвременни методики за корекция и рехабилитация на комуникативните нарушения. Прилагат се принципите за достъпност, системност, последователност и нагледност.

обратно в Услуги