Видео презентация

Start video

Вашите въпроси

* Име:
* E-mail:
* Тема:
* Съобщение:

Заекването на вашето дете

Препоръки към родителите


Заекването е едно от най-тежките и сложни речеви страдания. То се характеризира с нарушение на естествения темп и плавност на речта, с повторение на срички и звукове или с "блокажи" на издишаната струя по време на речевата изява. Заекването се появява най-често между втората, третата и шестата година. Това е така нареченото ”физиологично” заекване или заекване на развитието. Свързано е с все още неусъвършенстваната езикова система на малкото дете. То желае да разкаже за своите преживя- вания и чувства, но няма нужния лексикален /речников/ запас, за да се изрази. Физиологичното заекване не бива да ви тревожи, тъй като се смята за нормално явление в развитието на детската реч.

Когато обаче повторението на звукове, думи, фрази се превърне в навик, придружен от вторични съпътстващи го прояви като мимики или гримаси, непривични жестове с ръцете и тялото, затруднено дишане, изпотяване, зачервяване; когато говоренето се превърне в усилие за детето и е свързано със страх, смущение и притеснение, тогава става въпрос за наричаното от специалистите “патологично заекване".

Причините, пораждащи заекването, все още са с неизяенена докрай eтиoлoгия, най-често това е психотравма, в основата на която лежат различни страхови преживявания. Сривът в нервната система оставя трайни следи в съзнанието на детето. Причини за появата на заекване могат да бъдат прекарани инфекциозни заболявания, наследствена предразположеност, конфликтни състояния, неблагоприятната обстановка, подражанието, изтощителните детски заболявания, трудности при прехода към фразова peч.

Затрудненото общуване с околните, към което води заекването, се отразява неблагоприятно върху цялостното личностно развитие на заекващия. Вторичните невропатични състояния се увеличават през годините и е трудно да бъдат преодолени без специализирана логопедична помощ.

Тежко е за всеки родител да вижда затрудненията на детето си, когато се опитва да се изкаже.Той се бори със собствените чувства на раздразнение, притеснение, чувство за вина. Стреми се да не забелязва задълбоча ващия се проблем. Чувства се объркан, поради незнанието какво да прави, към кого да се обърне за съвет.

Няма причина за тревога и отчаяние. Хората, които могат да ви окажат компетентно съдейетвие, са логопедите /говорните терапевти/. Всеки опитен специалист ще ви бъде в помощ с ценни и актуални съвети, с провеждането на корекционен курс за преодоляване заекването на вашето дете. Не се успокоявайте с думите на близки и приятели, че не бива да се обръща внимание на заекването, че то е временно състояние, което "ще се израсте".

Корекцията на заекването често е дълъг и труден процес. За това е наложително своевременно да се обърнете към логопед. Той ще се погрижи за детето ви, а също и за Вас, като Ви помогне да създадете и успокояваща говоренето атмосфера. Извънредно важно е в дома ви да съществуват условия за открити и изпълнени със загриженост взаимоотношения с детето. Говорете с него и обсъдете как всеки от вас преживява проблема, без да предавате на детето своята тревожност. Не превръщайте заекването в тема "табу"!

Oбратно горе