Видео презентация

Start video

Вашите въпроси

Име:  *
E-mail:  *
Тема:  *

Актуално

Във връзка с изпълнението на Областната и Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, в периода 17.09.2017 - 26.09.2017г. логопедите от ЦПЛР-Логопедичен център - Варна проведоха проучване на състоянието на речта на децата и учениците от Община Варна.

Информация относно проведеното проучване може да видите ТУК.

ИНФОРМАЦИЯ

През уч.2017/18г. продължава да работи логопедичният кабинет за диагностика и консултации на ученици с трудности в четенето и писането.

Кабинетът се намира на ул.“Бр.Георгиевич“№15А и приема ученици от Община Варна след предварително записване на тел. 0895530186 .

Работи със следния график:
четвъртък от 12:00ч. до 14:00ч.
и петък от 15:00ч. до 18:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ

През уч.2017/18г. логопедите от ЦПЛР-ЛЦ-Варна ЩЕ ИЗВЪРШВАТ КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ ОТНОСНО РАННАТА ПРЕВЕНЦИЯ на риска от комуникативни нарушения и обучителни трудности и РАННА ДЕТСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ.

През м.октомври 2017г. консултациите ще се провеждат в два логопедични кабинета, след предварително записване, както следва:

1. Логопедичен кабинет на ул.“Бр.Георгиевич“№15А с часове за консултациии:
на 12.10.2017г. от 10:30ч. до 12:00ч.
на 19.10.2017г. от 10:30ч. до 12:00ч.
тел. за записване: 0893383450

2. Логопедичен кабинет на бул.“Вл.Варненчик“, бл.50/жк „Трошево“/ с часове за консултациии:
на 12.10.2017г. от 16:30ч. до 18:30ч.
на 20.10.2017г. от 10:00ч. до 12:00ч.
тел. за записване: 0895530189

6-ти МАРТ – ДЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЛОГОПЕДИЯ

От 2004г. Постоянният Комитет за връзки на европейските логопеди /CPLOL/ и всички страни членки отбелязват на 6-ти март - Европейския ден на логопедията. Всяка година CPLO поставя тема за дискусии. През 2017г. това са хранителните нарушения/Дисфагия/.

Дисфагията е термин, с който се означават трудности при преглъщане. Въпреки че явлението се класифицира като симптом, понякога терминът се използва и за назоваване на самостоятелно клинично състояние. Често потърпевшите не знаят за своята дисфагия.

Дисфагията е състояние на затруднение при преминаването на течности и твърда храна от гърлото към стомаха.

Нарушенията на хранителните механизми са сравнително нова част от спектъра нарушения, които се терапевтират от логопедите. Голяма част от населението не подозира, че е възможно, а и необходимо да потърси логопед в случаи от такъв характер.

Ролята на Европейския ден на логопедията е да повиши информираността и да активира превантивните механизми, свързани с увеличаващия се брой нарушения на храненето и гълтането.

Днес е нужно да се заговори по-ясно за симптомите, които могат да бъдат индикации за хранителни нарушения с цел да се помогне за навременното подпомагане на всички, които страдат от тях.Архив с новини

Логопедичен център Варна
гр. Варна 9000
ул.”Дрин” No. 31
тел. 052/ 615 120
office@logoped-varna.com