Български Français Deutsch English


Видео презентация

Start video

Вашите въпроси

Име:  *
E-mail:  *
Тема:  *

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна

ИНФОРМАЦИЯ

През м.ЯНУАРИ 2018г.КОНСУЛТАТИВНАТА ДЕЙНОСТ ОТНОСНО РАННАТА ПРЕВЕНЦИЯ на риска от комуникативни нарушения и обучителни трудности и РАННА ДЕТСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ ще се извършва след предварително записване,както следва:

1. на 16.01.2018г. от 11:00ч. до 12:30ч.
2. на 18.01.2018г. от 10:30ч. до 12:00ч.
тел. за записване: 0893383450

1. на 26.01.2018г. от 9:00ч. до 12:00ч.
тел. за записване: 0895530189

Консултациите ще се провеждат в Дирекцията на ЦПЛР-Логопедичен център-Варна на ул.“Дрин“№31

Предмет на дейност на ЦПЛР - Логопедичен център - Варна са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на всички видове комуникативни нарушения при деца от предучилищна възраст и ученици от I – XII клас.
Услугите за тях са безплатнни.

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна
гр. Варна 9000
ул.”Дрин” No. 31
тел. 052/ 615 120
logovarna@abv.bg

За корупционни практики и други нередности можете да сигнализирате на ел.поща на центъра logovarna@abv.bg, тук в сайта в полето за обратна връзка