Български Français Deutsch English

АНКЕТА:

Провеждане на логопедична
работа в електронна среда
в ЦПЛР-ЛЦ-Варна

Участвай

Политика за защита на
личните данни
на ЦПЛР-ЛЦ-Варна

Отчет за дейността на
ЦПЛР-ЛЦ-Варна през
първия учебен срок

Вашите въпроси

Име:  *
E-mail:  *
Тема:  *

ИНФОРМАЦИЯ:

На основание чл.20 от Закона за мерките и действия по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г.(обн.ДВ, бр.28 от 24.03.2020г.), считано от 30.03.2020г. до приключване на извънредното положение в страната
ЦПЛР-ЛЦ-Варна преминава
към организиране и осъществяване на логопедична работа(терапия и консултации) от разстояние в електронна среда
чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии с децата и учениците, приети за логопедична терапия в ЦПЛР-ЛЦ-Варна.

За повече информация: тел. 0898567143 всеки работен ден от 9:00ч. до 17:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ:

Във връзка с ивънредното положение в страната, уведомяваме родителите на децата и учениците, които се обучават в ЦПЛР-ЛЦ-Варна, че могат да получат информация относно логопедични упражнение в домашна среда от съответния логопед, който работи с детето/ученика.

ИНФОРМАЦИЯ:

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №РД-01-124/13.03.2020г. на МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО от 16.03.2020г. до 29.03.2020г. СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ И ВСИЧКИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ.

В ТОЗИ ПЕРИОД ЦПЛР-ЛЦ-ВАРНА НЯМА ДА ИЗВЪРШВА ЛОГОПЕДИЧНА ДЕЙНОСТ, А САМО КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ ПО ТЕЛЕФОНА.

ЗА КОНСУЛТАЦИИ: ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН от 9:00ч. до 16:00ч. на тел. 052 615120

ИНФОРМАЦИЯ:

През учебната 2019-2020 година продължават дейността си консултативните логопедични кабинети/ЛКК/, които приемат пациенти след предварително записване както следва:

НАСОЧЕНОСТ НА ЛКК ПРИЕМНИ ЧАСОВЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТЕЛЕФОН ЗА ЗАПИСВАНЕ
Ранна превенция на риска от обучителни затруднения за деца от 1г. до 4г. Вторник
от 12:30ч.
до 14:00ч.
Петък
от 11:45ч.
до 13:15ч.
ул.“Бр.Георгиевич“№15А /подблоково пространство/ 0893383450
Ранна превенция на риска от обучителни затруднения за деца от 4г. до 7г. Вторник от 11:45ч.
до 13:15ч.
бул.“Вл.Варненчик“, бл.50, жк“Трошево“
/подблоково пространство/
0895530181
Диагностично-консултативен ЛК за ученици със затруднения в писмената реч Сряда и петък
от 12:00ч.
до 13:30ч.
ул.“Дрин“№31,
Дирекция на ЦПЛР-ЛЦ-Варна
0895530186

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна

Предмет на дейност на ЦПЛР - Логопедичен център - Варна са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на всички видове комуникативни нарушения при деца от предучилищна възраст и ученици от I – XII клас.
Услугите за тях са безплатнни.

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна
гр. Варна 9000
ул.”Дрин” No. 31
тел. 052/ 615 120
logovarna@abv.bg

За корупционни практики и други нередности можете да сигнализирате на ел.поща на центъра logovarna@abv.bg, тук в сайта в полето за обратна връзка


Грамота

В чест на 24-ти май за 26-ти пореден път Клуб "Отворено общество"-Варна връчи своите награди. ЦПЛР-Логопедичен център-Варна беше удостоен с награда за принос в образованието, признание за високия професионализъм на всички логопеди от центъра.

Поздравителен адрес

Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" - Община Варна