Български Français Deutsch English


Oтчета за дейността
на ЦПЛР-ЛЦ-Варна
през уч.2017/18г.Вашите въпроси

Име:  *
E-mail:  *
Тема:  *

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна

ИНФОРМАЦИЯ:

От 18.09.2018г. до 26.09.2018г. логопедите от ЦПЛР-Логопедичен център-Варна, ще извършат оценка на състоянието на речта на децата и учениците от Община Варна.0

На 27-ми и 28-ми септември 2018г. във всички кабинети към центъра ще се провеждат консултации с деца, ученици и родители. Подробна информация относно местонахождението на кабинетите, както и тяхното работно време, бихте могли да намерите ТУК.

ДЕЖУРЕН ЛОГОПЕД в ПЕРИОДА 18.09.2018 – 26.09.2018г.
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН
в Дирекцията на центъра на ул.“Дрин“№31
от 8:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч., тел. 052 615 1200

Предмет на дейност на ЦПЛР - Логопедичен център - Варна са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на всички видове комуникативни нарушения при деца от предучилищна възраст и ученици от I – XII клас.
Услугите за тях са безплатнни.

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна
гр. Варна 9000
ул.”Дрин” No. 31
тел. 052/ 615 120
logovarna@abv.bg

За корупционни практики и други нередности можете да сигнализирате на ел.поща на центъра logovarna@abv.bg, тук в сайта в полето за обратна връзка


Грамота

В чест на 24-ти май за 26-ти пореден път Клуб "Отворено общество"-Варна връчи своите награди. ЦПЛР-Логопедичен център-Варна беше удостоен с награда за принос в образованието, признание за високия професионализъм на всички логопеди от центъра.

Поздравителен адрес

Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" - Община Варна