Видео презентация

Start video

Вашите въпроси

Име:  *
E-mail:  *
Тема:  *

Проблемът с ХАДВ съществува и той не бива да се неглижира или още по-лошо, да се подминава с идеята, че „това ще отшуми с времето”. Трябва да се знае, че между 30 – 50 % от децата с ХАДВ продължават да имат проблеми с дефицитите във вниманието и импулсивността в поведението и в младежка и зряла възраст. Естествено това няма да се изразява със същия интензитет и сила както в детска възраст, но по отношение на връстниците си те ще продължават да демонстирират различни дефицити в своето поведение и социално функциониране.

Тук е необходимо да се отбележи, че ролята на семейството в системата на компелсното терапевтично въздействие е изключително важна и ключова.

Осъзнавайки тежестта на това да си родител на дате с ХАДВ, е важно да се пдчертае, че всяко чувство на вина, самообвинение или агресия, адресирана към другя родител е напълно излишна и неефектина. Въоръжавайки се с много търпение и позитивно отношение всеки родител би могил да постигне чудесни резултати при модифицирането на поведението на детето с ХАДВ, както и да подобри в значителна степен нивото на комуникация.

Едни от нещата, които родителят трябва да направи е:

 • Задължително да проведе консултация със лекари специалисти – невролог,психолог и психиатър
 • Да бъде спокоен – спокойствието би ви обезпечило една по-ведра обставка, рационално и креативно справяне с „конфликтните” ситуации.
 • Създайте режим за вас и детето – режимът осигурява предвидимост, стериотип и сигурност за детето. Децата се ориентират много по-лесно и спазват последователността на ежедневните (а дори и на инцедентните) събития, когато те следват някаква последователност и стериотип. Изготвянето на дневния режим може да се превърне в приятно и забавно занимание за вас и детето.
 • Определете правилата вкъщи – те трябва да са прости, кратки и ясни; да са валидни за всички и тяхното неспазване да се наказва, но честно и адекватно, без прибягването до физически и унизителни актове.
 • Ограничете шума – ясно е, че в условията на съвремения живот това не е много лесно изпълнимо условие, но всички агресивни дразнители (силен шум, ярка свтлина и др.) лесно могат да нарушат и без това крехката концентрация на детето. Не изолирайте детето си само, когато учи в желанието си да му осигурите по-голям комфорт и спокойствие. Напротив – събразете се с неговите изисквания за ефектвно учене и често контролирайте процеса.
 • Подсигурете по-добра организация – всяко нещо трябава да има свое точно място и този ред да се спазва. Това помага на децата с ХАДВ да изградят едно по-добро чувство на ориетнация както в пространството, така и във времето.
 • Научете се да бъдете позитивни – казвайте на детето какво искате, а не какво не искате; какво харесвате, а не кое ви дразни. Бъдете искрени и не хвалете детето без нужда!
 • Заложете на постоянството и не отсъпвайте без нужда.
 • Постоянно наблюдавайте детето си. Децата с ХАДВ имат много по-изявена нужда от контрол от страна на своите родители, околкото своите връстници. Те често имат проблем при спазването на различните социални правила на поведение и адекватно функциниране, ето защо е необходимо да се избере подходяща среда за игра и общуване.
 • Помагайте на детето при подготовката му за училище и при просеса му на учене.
 • Изслушвайте детето си – децата с ХАДВ имат осезаема нужда от контакт, както чисто физически, така и емоционално.
 • Окуражавйте усилията, интересите и способностите на детето с ХАДВ.
 • Делигирайте различни семейни отговорности, съобразени със спесификата и особеностите на детето с ХАДВ.
 • Обезпечете изграждането на добро самочувствие и самооценка на детето с ХАДВ – това лесно можете да постигнете със своето позитивно отношение и разбиране при взаймодействието с детето.

Oбратно горе