Видео презентация

Start video

Вашите въпроси

* Име:
* E-mail:
* Тема:
* Съобщение:

Формуляр за включване в информационна база "ЗАМЕСТВАЩИ ЛОГОПЕДИ" на ЦПЛР-ЛЦ-Варна в случай на отсъстващ ЛОГОПЕД във връзка с COVID 19Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, пред които е изправено цялото общество, считаме за целесъобразно и навременно създаването на резерв от кадри, които да се включат при необходимост като логопеди за осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие. С тази цел ЦПЛР-ЛЦ-Варна изгражда информационна база от „заместващи логопед“, които да се включат в дейността на ЦПЛР-ЛЦ-Варна, в случай на отсъстващи логопеди по време на логопедичните занятия през учебната година.

В информационната база могат да се регистрират:

  • специалисти с вече придобита професионална квалификация „логопед“
  • студенти, обучаващите се последна година за придобиване на професионална квалификация „логопед“

Желаещите да се включат в информационната база на „заместващи логопеди“ е необходимо да попълнят формуляра, за да имат възможност с тях да се свърже директорът на ЦПЛР-ЛЦ-Варна, в обстоятелства на епидемична обстановка или друга извънредна ситуация и отсъстващ логопед.