Видео презентация

Start video

Вашите въпроси

Име:  *
E-mail:  *
Тема:  *

Нормативни документи и отчетиСтратегия за развитие на структурата
Правилници


Кодекси


Правила


Длъжностни характеристики


Изпълнение на бюджетаРезултати от логопедичната терапия