Видео презентация

Start video

Вашите въпроси

* Име:
* E-mail:
* Тема:
* Съобщение:

Диагностика


Логопедите от ЛЦ – Варна извършват диагностика на всички видове комуникативни нарушения у деца, ученици и възрастни. Тя е базирана върху основните методи за изследване на речевите нарушения – изучаване на документацията, анамнеза на актуалното състояние, диагностична беседа, анализ на продуктите от дейността на децата и др.

В началото на всяка учебна година се провежда традиционното есеннно изследване на речта на децата и учениците от гр.Варна. При постъпването в логопедичния кабинет с всеки пациент се провежда пълно логопедично изследване – гнозис, праксис, импресивна и експресивна реч, след което се поставя диференциална логопедична диагноза, на базата на която се с изготвя план за индивидуална логопедична терапия.

обратно в Услуги