Видео презентация

Start video

Вашите въпроси

* Име:
* E-mail:
* Тема:
* Съобщение:

Дискусията за аутизма започва през 1943 година със статията на Kanener “ Autistic Disturbances of Aggective Contact”.Авторът отбелязва следните особености:затвореност и индиферентност;неспособност за влизане в контакт с други хора;некомуникативна реч;стереотипи на прости форми на игра;деца “с вродена неспособност да създават обикновения,биологично определен,емоционален контакт с хората”.

Според МКВ-10 : “Детския аутизъм е вид генерализирано разстройство на развитието,което се определя от абнормно и/или нарушено развитие,възникнало преди 3-годишна възраст и проявяващо се в анормален тип функциониране в три области:на социалните взаимоотношения,на комуникацията и на поведението”.

Не съществува медицински тест,който може да определи дали едно дете е аутист.

Обикновено диагнозата се базира на наблюдение на поведенията на децата.Тези поведения са в широк диапазон,от умерени до тежки.Названията,описващи наблюдаваните поведения,варират между “близко до аутистичното”,”с аутистични склонности”,с “високо и ниско ниво на функциониране” и т.н.

Аутизмът може да се появи скоро след раждането и винаги преди третата година.Той се среща приблизително при 1 на 2000 деца.Смущаващото е,че аутизма има тенденция да нараства с тревожна бързина.Според един доклад от щата Калифорния от 1987 до 1998 г.честотата на случаите на аутизъм се увеличила с 300 пъти.

Според статистиката на Министерството на здравеопазването на Република България, В страната ни има над 16 000 деца,страдащи от състояние/синдром на аутизъм,като броят им расте постоянно.Предполага се,че има лица без диагноза,тъй като трудно се диагностицира.

Причини:

Относно причините за аутизма,мненията варират като повечето автори приемат ,че те са многообразни.За произход на аутизма има главно теории:психогенетична (предпочитана повече във Франция) и органична (харесвана повече е Америка).

Според д-р Бърнард Римланд,доктор по философия и директор на Autism Research Institut в Сан Диего,Калифорния,”аутизмът не е заболяване със специфична причина,а по скоро синдром с комбинация от характерни аномални поведения.Макар,че за повечето случаи на аутизъм учените допускаха,че причините са на генетична основа,едва отскоро те могат да определят точно гените на аутизма”.

При някои случаи на аутизъм бяха открити нарушения в метаболизма.Освен това,след откриване на повишеното съдържание на пептиди в урината на децата аутисти,бе установена аномалия на храносмилателния процес при разграждане на пептидите (прости протеини като инсулина,ендофрина и невромедиаторите),както и ваксините.В научната литература се изтъкват и други причини,като отравяне с олово,алкохолен синдром,вирусни инфекции,хранителни алергии и други.

Характеристика:

В последните години темата за аутизма се обсъжда активно в научните среди вече и във България.Знанията за този проблем се обогатяват постоянно,макар ,че все още липсва изчерпателен медицински тест за диагностициране и модел за терапевтична дейност.Следователно диагностицирането е трудно и предимно на базата на наблюдения.а терапията на тези деца е продиктувана от индивидиалните особености и ниво на развитие.

Детето-аутист не разполага с инструменти на комуникация с материалната и социалната среда.То не може да достигне преживаванията,които му позволяват в ранно детство да се изгради като личност.Според Бернадет Роже “аутиста не умее да се ориентира в лабиринтите на нашия свят и първата помощ,която трябва да му се окаже,е да го упътим,както бихме направили с човек,изгубен в непозната страна”.

Oбратно горе