Видео презентация

Start video

Вашите въпроси

* Име:
* E-mail:
* Тема:
* Съобщение:

Предикативна дейност


Ранната профилактика на комуникативните нарушения има решаващо значение за нормалното развитие на детската реч. Често нарушенията в развитието на речевата функция са първият сигнал за нарушения в цялостното развитие на детето.

В началото на всяка учебна година логопедите от центъра предоставят актуална информация за всички логопедични кабинети, действащи към центъра, на семейни лекари и лекари-специалисти. Добрите работни контакти с тях допринасят за навременното откриване и диагностициране на комуникативните нарушения.

Традиционни са срещите-беседи на логопедите в началото на всеки учебен срок с родители на деца от предучилищна възраст и на ученици от I-вите класове по проблемите на детската речева патология. Подобни срещи-беседи се провеждат и с преподаватели от началния етап, както и с учители от детските градини.

обратно в Услуги