Логопедичен център - Варна

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна


И Н Ф О Р М А Ц И Я

От 16.09.2016г. до 27.09.2016г. логопедите от ЦПЛР- Логопедичен център – Варна ще извършат оценка на речта на децата и учениците от гр.Варна. На 28-ми и 29-ти септември 2016г. във всички кабинети към центъра ще се провеждат консултации с родители.
Подробна информация за местонахождението на кабинетите, както и за работното им време на 28-ми и 29-ти септември 2016г можете да видите тук.

Логопедичните кабинети, които се намират в детски градини, консултират САМО деца от съответната детска градина.

ДЕЖУРЕН ЛОГОПЕД В ПЕРИОДА 16.09.2016г. – 27.09.2016г.
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН
в Дирекцията на центъра – ул.”Дрин”№31
от 8:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 16:30ч.


Предмет на дейност на ЦПЛР - Логопедичен център - Варна са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на всички видове комуникативни нарушения при деца от предучилищна възраст и ученици от I – XII клас.
Услугите за тях са безплатнни.

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна
гр. Варна 9000
ул.”Дрин” No. 31
тел. 052/ 615 120
logovarna@abv.bg

За корупционни практики и други нередности можете да сигнализирате на ел.поща на центъра logovarna@abv.bg, тук в сайта в полето за обратна връзка