Логопедичен център - Варна

ИНФОРМАЦИЯ:

21-ви и 23-ти май 2019г. са неучебни дни за ЦПЛР-ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА поради провеждане на НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ след VII и XII клас.

24-ти май 2019г. е ПОЧИВЕН ДЕН по случай Деня на славянската писменост и култура.

27-ми май 2019г. е неучебен ден във връзка с провеждането на избори за Европейски парламент.

ИНФОРМАЦИЯ:

От 06.02.2019г. до 15.06.2019г. консултации с деца ОТНОСНО РАННАТА ПРЕВЕНЦИЯ на риска от комуникативни нарушения и обучителни затруднения, както следва:

1. с деца на възраст от 2г. до 4г. ще се провеждат сряда и петък от 11:30ч. до 13:00ч., в логопедичния кабинет към Диекцията на ЦПЛР-ЛЦ-Варна, ул.“Дрин“№31, след предварително записванена тел. 0893383450.

2. с деца на възраст от 4г. до 7г. ще се провеждат в сряда от 11:30ч. до 13:00ч. и в четвъртък от 12:00ч. до 13:30ч. в логопедичния кабинет в бл.50, жк“Трошево“, след предварително записване тел. 0893 383425.

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна

Предмет на дейност на ЦПЛР - Логопедичен център - Варна са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на всички видове комуникативни нарушения при деца от предучилищна възраст и ученици от I – XII клас.
Услугите за тях са безплатнни.

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна
гр. Варна 9000
ул.”Дрин” No. 31
тел. 052/ 615 120
logovarna@abv.bg

За корупционни практики и други нередности можете да сигнализирате на ел.поща на центъра logovarna@abv.bg, тук в сайта в полето за обратна връзка


Грамота

В чест на 24-ти май за 26-ти пореден път Клуб "Отворено общество"-Варна връчи своите награди. ЦПЛР-Логопедичен център-Варна беше удостоен с награда за принос в образованието, признание за високия професионализъм на всички логопеди от центъра.

Поздравителен адрес

Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" - Община Варна