Логопедичен център - Варна

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна

ИНФОРМАЦИЯ

През м.ФЕВРУАРИ 2018г. консултации ОТНОСНО РАННАТА ПРЕВЕНЦИЯ на риска от комуникативни нарушения и обучителни трудности ще се провеждат, след предварително записване, както следва:

1. на 14.02.2018г. и на 21.02.2018г. от 12:00ч. до 13:30ч.
тел. за записване: 0893383450

2. на 15.02.2019г. и на 22.02.2018г. от 12:30ч. до 14:00ч.
тел. за записване: 0895530189

Консултациите се провеждат в логопедичния кабинет към Дирекцията на ЦПЛР-ЛЦ-Варна на ул.“Дрин“№31, гр.Варна

Предмет на дейност на ЦПЛР - Логопедичен център - Варна са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на всички видове комуникативни нарушения при деца от предучилищна възраст и ученици от I – XII клас.
Услугите за тях са безплатнни.

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна
гр. Варна 9000
ул.”Дрин” No. 31
тел. 052/ 615 120
logovarna@abv.bg

За корупционни практики и други нередности можете да сигнализирате на ел.поща на центъра logovarna@abv.bg, тук в сайта в полето за обратна връзка