Български Français Deutsch English

АНКЕТА:

Провеждане на логопедична
работа в електронна среда
в ЦПЛР-ЛЦ-Варна

Участвай

Политика за защита на
личните данни
на ЦПЛР-ЛЦ-Варна

Отчет за дейността на
ЦПЛР-ЛЦ-Варна през
учебната 2019-2020

Вашите въпроси

Име:  *
E-mail:  *
Тема:  *

ИНФОРМАЦИЯ:

От 01.10.2020г., на основание т.4 от заповед №РД-01-549/30.09.2020г. на Министъра на здравеопазването, ЦПЛР-ЛЦ-Варна започва учебната 2020-2021 година присъствено. Информация относно мрежата от логопедични кабинети на територията на гр.Варна за учебната 2020 - 2021 година може да намерите ТУК.

Информация относно консултативните кабинети може да намерите ТУК.

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна

Предмет на дейност на ЦПЛР - Логопедичен център - Варна са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на всички видове комуникативни нарушения при деца от предучилищна възраст и ученици от I – XII клас.
Услугите за тях са безплатнни.

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна
гр. Варна 9000
ул.”Дрин” No. 31
тел. 052/ 615 120
logovarna@abv.bg

За корупционни практики и други нередности можете да сигнализирате на ел.поща на центъра logovarna@abv.bg, тук в сайта в полето за обратна връзка


Грамота

В чест на 24-ти май за 26-ти пореден път Клуб "Отворено общество"-Варна връчи своите награди. ЦПЛР-Логопедичен център-Варна беше удостоен с награда за принос в образованието, признание за високия професионализъм на всички логопеди от центъра.

Поздравителен адрес

Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" - Община Варна