Логопедичен център - Варна

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна

ИНФОРМАЦИЯ:

През учебната 2018-2019 година отново функционират следните консултативно-диагностични кабинети към ЦПЛР-Логопедичен център-Варна:

  • КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА РАННА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ – приема деца от 1г. и 6 месеца до 4 години всеки вторник и четвъртък от 11:45 до 13:00ч. в логопедичния кабинет в СУ“Н.Бозвели“ след предварително записване на тел. 0895 530189.

  • КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН КАБИНЕТ ЗА УЧЕНИЦИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПИСМЕНАТА РЕЧ/ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ/ - приема всяка сряда и петък от 11:30ч. до 13:00ч. в логопедичния кабинет на ул“Дрин“№31 след предварително записване на тел. 089 5530186

Предмет на дейност на ЦПЛР - Логопедичен център - Варна са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на всички видове комуникативни нарушения при деца от предучилищна възраст и ученици от I – XII клас.
Услугите за тях са безплатнни.

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна
гр. Варна 9000
ул.”Дрин” No. 31
тел. 052/ 615 120
logovarna@abv.bg

За корупционни практики и други нередности можете да сигнализирате на ел.поща на центъра logovarna@abv.bg, тук в сайта в полето за обратна връзка


Грамота

В чест на 24-ти май за 26-ти пореден път Клуб "Отворено общество"-Варна връчи своите награди. ЦПЛР-Логопедичен център-Варна беше удостоен с награда за принос в образованието, признание за високия професионализъм на всички логопеди от центъра.

Поздравителен адрес

Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" - Община Варна