Български Français Deutsch English

АНКЕТА:

Провеждане на логопедична
работа в електронна среда
в ЦПЛР-ЛЦ-Варна

Участвай

Формуляр за включване
в информационна база
"ЗАМЕСТВАЩИ ЛОГОПЕДИ"
на ЦПЛР-ЛЦ-Варна
в случай на отсъстващ
ЛОГОПЕД във връзка с
COVID 19

Участвай

Политика за защита
на личните данни
на ЦПЛР-ЛЦ-Варна

Информация
начало на уч.2021-2022

ЦПЛР-Логопедичен центръ-Варна е удостоен с Награда "Варна" за 2020-2021г. в категорията "Колектив на годината"в областта на основно училищно образование и обслужващи звена.

Вашите въпроси

Име:  *
E-mail:  *
Тема:  *

ИНФОРМАЦИЯ:

На 01.10.2021г. ЦПЛР-ЛЦ-Варна започва учебната 2021-2022 година при стриктно спазване на въведени мерки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка. Логопедичната терапия е индивидуална. Групова логопедична терапия(до три деца/ученици) се допуска само ако са от един и същи клас/група в ДГ/ОУ. Повече инфромация относно утвърдените Правила за работа в условията на COVID-19 в ЦПЛР-ЛЦ-Варна - вж. секция "COVID-19".

Информация относно действащите логопедични кабинети към ЦПЛР-ЛЦ-Варна през учебната 2021-2022 година може да намерите ТУК.

И през уч.2021/22г. продължава дейността на консултативните логопедични кабинети. Повече информация за тези кабинети може да получите ТУК.

Начало на логопедичните занятия: 01.10.2021г. - ПЕТЪК

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна

Предмет на дейност на ЦПЛР - Логопедичен център - Варна са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на всички видове комуникативни нарушения при деца от предучилищна възраст и ученици от I – XII клас.
Услугите за тях са безплатнни.

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна
гр. Варна 9000
ул.”Дрин” No. 31
тел. 052/ 615 120
logovarna@abv.bg

За корупционни практики и други нередности можете да сигнализирате на ел.поща на центъра logovarna@abv.bg, тук в сайта в полето за обратна връзка


Грамота

В чест на 24-ти май за 26-ти пореден път Клуб "Отворено общество"-Варна връчи своите награди. ЦПЛР-Логопедичен център-Варна беше удостоен с награда за принос в образованието, признание за високия професионализъм на всички логопеди от центъра.

Поздравителен адрес

Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" - Община Варна