Логопедичен център - Варна

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна

ИНФОРМАЦИЯ

ВСИЧКИ ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ КЪМ ЦПЛР - ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА СА В ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ ОТ 16.06.2017г. ДО 14.09.2017г.

ЗА КОНСУЛТАЦИИ:

ДЕЖУРЕН ЛОГОПЕД:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН от 8:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч. в ДИРЕКЦИЯТА НА ЦПЛР-ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА на ул.”ДРИН”№31, тел.052 615 120

Предмет на дейност на ЦПЛР - Логопедичен център - Варна са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на всички видове комуникативни нарушения при деца от предучилищна възраст и ученици от I – XII клас.
Услугите за тях са безплатнни.

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна
гр. Варна 9000
ул.”Дрин” No. 31
тел. 052/ 615 120
logovarna@abv.bg

За корупционни практики и други нередности можете да сигнализирате на ел.поща на центъра logovarna@abv.bg, тук в сайта в полето за обратна връзка