Български Français Deutsch English

АНКЕТА:

Провеждане на логопедична
работа в електронна среда
в ЦПЛР-ЛЦ-Варна

Участвай

Формуляр за включване
в информационна база
"ЗАМЕСТВАЩИ ЛОГОПЕДИ"
на ЦПЛР-ЛЦ-Варна
в случай на отсъстващ
ЛОГОПЕД във връзка с
COVID 19

Участвай

Политика за защита
на личните данни
на ЦПЛР-ЛЦ-Варна

Отчет за дейността
на ЦПЛР-ЛЦ-Варн през
уч.2020-2021г

ЦПЛР-Логопедичен центръ-Варна е удостоен с Награда "Варна" за 2020-2021г. в категорията "Колектив на годината"в областта на основно училищно образование и обслужващи звена.

Вашите въпроси

Име:  *
E-mail:  *
Тема:  *

ИНФОРМАЦИЯ:

В периода 28.09.2021г. - 30.09.2021г. всички логопедични кабинети извършват консултативна дейност от 8:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч.,след предварително записване по телефона. Информация относно местонахождението на логопедичните кабинети и телефоните за връзка с всеки логопед, може да намерите ТУК.

Начало на логопедичните занятия: 01.10.2021г. - ПЕТЪК

ИНФОРМАЦИЯ:

Във връзка с влошената епидемична обстановка в страната и в гр.Варна и с цел намаляване риска от COVID-19, оценката на състоянието на речта децата от групите за задължително предучилищно образование, трета и четвърта възрастови групи и учениците от 1-ви до 3-ти клас, планирана за началото на уч.2021-2022г., няма да се проведе. В периода 16.09.2021г. – 27.09.2021г. във всички логопедични кабинети на ЦПЛР-ЛЦ-Варна, логопедите ще извършват ИНДИВИДУАЛНИ консултации с КЛИНИЧНО ЗДРАВИ деца и ученици от Община Варна, следа предварително записване по телефона и попълнена декларация от родителите за съгласие.

Информация относно местонахождението на логопедичните кабинети, работното време и телефоните за връзка с всеки логопед, може да намерите ТУК.

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна

Предмет на дейност на ЦПЛР - Логопедичен център - Варна са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на всички видове комуникативни нарушения при деца от предучилищна възраст и ученици от I – XII клас.
Услугите за тях са безплатнни.

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна
гр. Варна 9000
ул.”Дрин” No. 31
тел. 052/ 615 120
logovarna@abv.bg

За корупционни практики и други нередности можете да сигнализирате на ел.поща на центъра logovarna@abv.bg, тук в сайта в полето за обратна връзка


Грамота

В чест на 24-ти май за 26-ти пореден път Клуб "Отворено общество"-Варна връчи своите награди. ЦПЛР-Логопедичен център-Варна беше удостоен с награда за принос в образованието, признание за високия професионализъм на всички логопеди от центъра.

Поздравителен адрес

Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" - Община Варна