Логопедичен център - Варна

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна

И Н Ф О Р М А Ц И Я

От 14.11.2016г. започва работа логопедичния кабинет към Център за подкрепа за личностно развитие – ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР – Варна за консултации и диагностика на ученици с трудности в четенето и писането. Кабинетът се намира на ул.”Бр.Георгиевич”№15А.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЛОГОПЕДИЧНИЯ КАБИНЕТ

ПОНЕДЕЛНИК от 16:30ч. до 18:30ч.
ЧЕТВЪРТЪК от 11:30ч. до 13:30ч.

Консултациите се провеждат след предварително записване на тел. 052 615 120, всеки работен ден от 9:30ч. до 13:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч. Желателно е при посещение в логопедичния кабинет да бъдат представени писмени работи на ученика.

Предмет на дейност на ЦПЛР - Логопедичен център - Варна са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на всички видове комуникативни нарушения при деца от предучилищна възраст и ученици от I – XII клас.
Услугите за тях са безплатнни.

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна
гр. Варна 9000
ул.”Дрин” No. 31
тел. 052/ 615 120
logovarna@abv.bg

За корупционни практики и други нередности можете да сигнализирате на ел.поща на центъра logovarna@abv.bg, тук в сайта в полето за обратна връзка